Điều khoản sử dụng Website Mart 24h

 

  • Website này thuộc quyền sở hữu và quản lý của Mart 24h
  • Các thông tin trên web này nhằm mục đích cung cấp đầy đủ thông tin về tại Mart 24h
  • Các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại cũng như chương trình chăm sóc khách đều cập nhật đầy đủ
  • Mart 24h có quyền sửa đổi các Chính sách, Điều khoản và điều kiện được nêu tại Website vào bất kỳ thời đểm nào.

Khi truy cập website, quý khách đã và đang đồng ý với các điều kiện đã nêu. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng Website tại Mart 24h.